Quy trình

Quy trình thực hiện công tác điều động ô tô đi công tác (16/05/2009)

A.Mục đích: Để đảm bảo hoạt động đối ngoại, mở rộng quan hệ của Trường với nhiều cơ sở, ban ngành, các Trường Đại học các tổ chức, học viện,... trong nước và nước ngoài.

B.Phạm vi hoạt động: Phục vụ cung cấp xe trong toàn trường và cho các đơn vị đoàn công tác bên ngoài trường đến làm việc.

C.Nhiệm vụ được giao:
Nắm bắt nhu cầu của các đơn vị thông qua văn bản đề nghị do lãnh đạo đơn vị duyệt.
Văn phòng lập lệnh điều xe đúng quy định hoặc hướng dẫn thủ tục cần thiết khác.

D.Quy trình thực hiện công việc:
-    Các đơn vị có văn bản đề nghị được điều động xe.
-    Văn phòng xem xét, xin ý kiến lãnh đạo.
-    Nếu được chấp nhận.
-    Báo tài xế, tài xế nhận lệnh và chuẩn bị thực hiện.
-    Nếu không chấp nhận, báo lại cho đơn vị biết.